Kamu Görevlilerine Etik Davranış İlkeleri Konferansı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, kamu görevlilerinin, görevlerini yaparken dürüst, tarafsız, nezaketli, saygılı, hakkaniyetli ve kamu yararını gözetmek gibi etik ilkelere uygun davranması gerektiğini söyledi.

Güngör, Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu’ndaki “Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri” konferansının açılışında, kurulun, kamuda etiğe dayalı bir yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranışları belirlemek, uygulamayı gözetmek ve kamuda etik kültürünü yaymak için çalışmalar yaptığını vurguladı.

Bu doğrultuda etik eğitimler verdiklerini ve konferanslar düzenlendiklerini aktaran Güngör, şöyle konuştu:

“Etik, insanın davranışlarına temel oluşturan ahlak ilkelerinin tümüdür. Etik davranış ilkeleri ile elde edilmek istenen amaç, yönetim sistemimizde ve toplumda yolsuzluğu ve genel olarak yozlaşmayı önlemek, güven ve dürüstlüğü hakim kılmaktır. Etik liyakattir, adalettir, dürüstlüktür, hakikat, hakkaniyet, insanlığa, doğaya ve yaşama saygıdır. Günümüzde etik konusu ve buna ilişkin düzenlemeler artık küresel bir boyut kazanmıştır. Yönetim sisteminin kalitesi, etik davranış ilkelerinin uygulanma ve yerleşme düzeyiyle yakından ilgilidir. Bugün uluslararası değerlendirmelerde etik davranış ilkelerin varlığı ve uygulanma düzeyine ilişkin göstergeler önemli yer tutmaktadır.”

Güngör, kurul olarak etik değerlerin söylemden çıkarılarak hayata geçirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Kamuda etik kültürünün yerleşmesi ve toplumda etik farkındalığının artmasını amaçlayan çalışmaları işbirliğiyle yürüttüklerini aktaran Güngör, “Etik davranış ve ilkelerine aykırılık iddiasıyla yapılan başvurular titizlikle incelenerek karara bağlanmaktadır. Kamu görevlileri, görevlerini yerine getirirken hakkaniyet, dürüstlük, tarafsızlık, nezaket, saygı ve kamu yararını gözetmek gibi etik ilkelerine uygun davranmalı. Bu her şeyden önce kamu güveninin korunması, istikrarın ve güvenin sağlanması için gerekli ve zorunludur.” diye konuştu.

Programda Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş da konuşma yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen tarafından verilen “Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri” sunumuyla program sona erdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir